Zambales North – Basic Sign Language Seminar

ZAMBALES NORTH – Isang “Basic Sign Language Seminar” ng mga kapatid sa distritong ito ang isinagawa upang magkaroon sila ng kaalaman sa pakikipag-communicate sa mga Deaf, kaanib man o hindi sa Iglesia Ni Cristo. Masaya at thankful sila sapagkat nagkaroon sila ng ganitong kaalaman.