Sultan Kudarat – Basic Sign Language Seminar

SULTAN KUDARAT – Karagdagang kaalaman ang tinanggap ng mga kapatid sa Area ng Lambayong sa isinagawang “Basic Sign Language Seminar.” Masaya ang mga kapatid habang itinuturo sa kanila ito sapagkat makatutulong ito para makipag-communicate sila sa mga Deaf.