RIZAL EAST - Lingap sa Mamamayan

RIZAL EAST – Patuloy na nadaragdagan ang mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo sa Lokal ng Baras. Kasama rin dito ang mga Deaf na ang mga nag-anyaya sa kanila ay ang mga kapatid na Deaf. Damang-dama nila ang pagmamahal ng Pamamahala ng Iglesia Ni Cristo hindi lamang sa kanilang kapakanang espirituwal kundi maging sa pamamagitan ng lingap sa kanila.
 

Source: https://www.facebook.com/ChristianSocietyfortheDeaf/posts/4765126573583895