Pagbati mula sa Distrito ng Sultan Kudarat

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Sultan Kudarat