Pagbati mula sa Distrito ng Western Samar

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Western Samar