Pagbati mula sa Distrito ng San San Pablo City, Laguna

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng San Pablo City, Laguna