Pagbati mula sa Distrito ng San Carlos City, Pangasinan

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng San Carlos City, Pangasinan