Pagbati mula sa Distrito ng Palayan City, Nueva Ecija

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Palayan City, Nueva Ecija