Pagbati mula sa Distrito ng Northern Samar

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Northern Samar