Pagbati mula sa Distrito ng Central

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Central