Pagbati mula sa Distrito ng CAVITE SOUTH

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Cavite South