Pagbati mula sa Distrito ng Cagayan south

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko Cagayan South