Pagbati mula sa Distrito ng Bacolod City, Negros Occidental

Pagbati para sa kaarawan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan Kapatid na Eduardo V. Manalo mula sa Distrito Eklesiastiko ng Bacolod City, Negros Occidental