Lahat Ng Gawain Ay Ating Ipagtagumay | District of Romblon | Iglesia Ni Cristo Original Music Video with Sign Language Competition 2023

Lahat Ng Gawain Ay Ating Ipagtagumay | District of Romblon | Iglesia Ni Cristo Original Music Video with Sign Language Competition 2023