Determinado Sa Kaligtasan (with Sign Language Interpretation) | Reconnect


Maraming pinagbubuhusan ang tao ng kaniyang buong makakaya gaya ng pag-aaral, paghahanap-buhay, at iba pa. Subalit lubos kaya niyang pakikinabangan ang determinasyong iniuukol niya sa mga ito? Ayon sa Biblia, ano ang dapat na lalong determinado niyang hangaring matamo sapagkat higit ang magiging pakinabang nito?