CSD GET TOGETHER - MAYNILA

MAYNILA – Ang Christian Society For The Deaf dito ay nagsagawa ng “CSD Get Together.” Nagdulot ito ng ibayong kasiglahan at katatagan ng pananampalataya lalo na ang isinagawa nilang sama-samang panalangin sa Diyos.

Source: https://web.facebook.com/ChristianSocietyfortheDeaf/posts/4604107899685764