CFO Today Values | August 24, 2022 | Wednesday | 5:30PM PHT


Gusto nating lumakas tayo kahit saang aspeto ng ating buhay: pisikal, mental, at espirituwal.

Makakamit natin ito kung mayroon tayong tamang kaalaman. “Wisdom adds to our strength“, hindi ba?

Ngayong August 24, araw ng Miyerkules, 5:30 ng hapon, alamin natin mula sa ating mga ka-CFO Today ang mga karunungang tunay na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Ihahatid sa atin iyan ng Values Segment.

SEASON2 #CFO #CHRISTIANFAMILYORGANIZATIONS #VALUES #YOURWELLNESSTODAY #ANONGSAYTODAY #INSPIREDTODAY #INSPIRINGSTORIES

Please SUBSCRIBE to, LIKE, SHARE, and FOLLOW our Official Pages!
www.instagram.com/inc_cfo
www.twitter.com/inc_cfo
www.facebook.com/IglesiaNiCristoChristianFamilyOrganizations
www.youtube.com/IglesiaNiCristoChristianFamilyOrganizations

YouTube Premiere Link:
https://www.youtube.com/watch?v=GJp7A5d2_xo

Facebook Live Link:
https://www.facebook.com/events/1237076627108518/