CFO Today Values | August 17, 2022 | Wednesday | 5:30PM PHT


Kahit ano pa mang propesyon o trabaho ang mayroon tayo, anong dedikasyon ba ang dapat nating taglayin para maging kapaki-pakinabang tayo sa bawat sandali ng ating paggawa?

Hindi lang iyan ang dapat abangan, kundi maging ang mabuting maidudulot nito sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin.

Watch CFO Today, this Wednesday, August 17, 2022, 5:30 PM

#Season2 #cfo #ChristianFamilyOrganizations #Values #YourWellnessToday #AnongSayToday #InspiredToday #InspiringStories

Please subscribe to, like, share, and follow our official pages!
www.instagram.com/inc_cfo
www.twitter.com/inc_cfo
www.facebook.com/iglesianicristochristianfamilyorganizations
www.youtube.com/iglesianicristochristianfamilyorganizations

YouTube Premiere Link:
https://www.youtube.com/watch?v=bBbeYZ92Fv0

Facebook Live Link:
https://www.facebook.com/events/1423880244798143/