CFO Today | March 2, 2022 | Wednesday | 5:30PM PHT


Ngayong malapit na ang summer, hindi na magiging pagsubok ang araw-araw na paliligo dahil baka mas dumami pa nga ‘yan lalo na kapag pumunta ka sa mga lugar sa Sultan Kudarat na MARAMING tampok na falls at beaches!

Pero bago ang mga ‘yun, let’s visit La Palmera Mountain Ridge for that picture-perfect view na hinahanap mo. Post a selfie using the hashtag #CFOPlaces when you watch #ImHereToday on #CFOToday!

Please LIKE, SHARE, SUBSCRIBE and FOLLOW our Official CFO Pages!
YouTube CFO Official Page
Facebook CFO Official Page
Instragram CFO Official Page
Twitter CFO Official Page

YouTube Premiere Link:
https://www.youtube.com/watch?v=OnI4NiaAqtU

Facebook Live Link:
https://www.facebook.com/events/1348308792354036/