CFO Today Interest | November 29, 2022 | Tuesday | 5:30PM PHT


Kahit naka-save na sa phone natin halos lahat ng mga larawan ng ating pamilya at mga kaibigan, iba pa rin kapag nasa picture frame! ‘Yan ang tema ng ating DIY project kasama ang Distrito ng Aurora. #DoItToday

Chaolong recipe naman ang hatid ng Palawan North at ipakikita ng Cotabato North ang refreshing na Tausuvan Falls!

Don’t miss CFO Today, 5:30PM on INCTV. #CFOTodayInterest #CFO #ChristianFamilyOrganizations #Interest

Please SUBSCRIBE to, LIKE, SHARE, and FOLLOW our Official Pages!
www.instagram.com/inc_cfo
www.twitter.com/inc_cfo
www.facebook.com/IglesiaNiCristoChristianFamilyOrganizations
www.youtube.com/IglesiaNiCristoChristianFamilyOrganizations

YouTube Live Link:
https://youtu.be/w6c65_D5aco

Facebook Live Link:
https://www.facebook.com/events/486667870111684/