CAPIZ - LAUNCHING NG IGLESIA NI CRISTO SIGN LANGUAGE WEBISTE

CAPIZ – Nagpapasalamat nang marami ang mga kapatid sa distritong ito sa Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia, at sa Kapatid na Angelo Eraño Manalo, Tagapag-ugnay ng mga Kapisanang Pansambahayan, sa pagbibigay ng pahintulot na magkaroon ng Iglesia Ni Cristo Sign Language Website. Lubos na nakinabang dito ang mga kapatid at nagdulot ito ng kaligayahan lalo na sa mga kapatid na Deaf.