CAPAS, TARLAC - LAUNCHING NG IGLESIA NI CRISTO SIGN LANGUAGE WEBISTE

CAPAS, TARLAC – Buong sigla na nakipagkaisa ang mga kapatid sa distritong ito sa panonood ng launching ng Iglesia Ni Cristo Sign Language Website. Pagkatapos nito ay agad silang nag-subscribe, nag-like, at nag-share habang masayang ginagamit ang website na nilikha para sa pagmamalasakit sa mga nasa Deaf community.