Ang Pangalang Iglesia Ni Cristo


Pinatutunayan ng mga Banal na Kasulatan o Biblia na ang pangalan ng tunay na Iglesia ay Iglesia Ni Cristo. Gaano kahalaga ang pangalang Iglesia Ni Cristo? Paano pakikinabangan ng tao ang pangalang ito? At ano ang itinuturo ng Biblia ukol sa kahalagahan ng Iglesia Ni Cristo? Abangan ninyo ang mga kasagutan mula sa Biblia sa mga katanungang ‘yan, sa kabuuan ng gagawin nating pagtalakay sa programang Ang Iglesia Ni Cristo.