Ang Pananatili Ng Tunay Na Pananampalataya | Ang Iglesia Ni Cristo


Isa pong katotohahan na sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo, ay napakahalagang magkaroon ang tao ng pananampalataya. Subalit anong uring pananampalataya ang dapat taglayin ng tao upang ito ay pahalagahan ng Diyos? At paano ito matataglay ng tao?