Ang Nagkakaloob ng Magandang Kapalaran | Ang Iglesia Ni Cristo


May iba’t-ibang pinaniniwalaan at ginagawa ang mga tao sa pag-aakalang makapagdudulot iyon sa kanila ng mabuting kapalaran. May mga naniniwala na ito ay makakamit sa pamamagitan ng sariling sikap. May iba naman na naniniwalang nakatakda na sila sa kasawian, kaya kahit ano ang kanilang gawin ay hindi na raw mababago pa ang kanilang kapalaran. Wasto ba ang gayong mga paniniwala? Paano matatamo ang magandang kapalaran ayon sa Biblia?