Ang Maalab Na Paglilingkod Sa Diyos | Ang Iglesia Ni Cristo


Ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, anuman ang sitwasyon ay naninindigan sa maalab o masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Bakit ganito ang mga kaanib sa Iglesia? Gaano po ba ito kahalaga? At ano kaya ang itinuturo ng Biblia sa mga hinirang ng Panginoong Diyos upang maitaguyod nila ang masiglang paglilingkod sa Kaniya? Abangan ninyo ang kabuuan ng gagawing pagtalakay ukol dito sa programang Ang Iglesia Ni Cristo .