Ang Ikatutupad ng Panukala ng Tao sa Kaniyang Buhay | Ang Iglesia Ni Cristo


Ang tao, mula pagkabata, ay naghahangad ng para sa ikabubuti niya at ng kaniyang pamilya. Kung sasangguniin ang Biblia, sino ba ang may kapangyarihan na maisakatuparan ang magagandang panukala o plano ng tao sa buhay?