Ang Dapat Na Makilala Na Iisang Diyos Na Tunay | RECONNECT


Ang iba’t ibang relihiyon o pangkatin ng pananampalataya ay may magkakaibang paniniwala at paraan ng pagsamba sa kinikilala nilang diyos. Subalit lahat kaya ng paniniwalang ito at pagsamba ay tama at tinatanggap ng tunay na Diyos?

Ayon sa Biblia, sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao at paano ang tamang pagsamba at paglilingkod sa Kaniya para sa ikaliligtas ng tao?